Saturday, November 17, 2012

Dalawang Taon

Kung tatanungin ako, parang kahapon pa rin ang pakiramdam ng sa unang pagkakataon ay inihatid nila ako sa airport.

Sunday, November 04, 2012