Saturday, July 28, 2012

Wednesday, July 18, 2012

Door Closed

Kay tagal kong sinusuyod  
ang buong mundo 
Para hanapin,  
para hanapin ka