Monday, January 02, 2012

New Year 2012

Isang guhit pa lang sa angkan ng mga Ventura.
Kagulo sa bahay ng mga Denaga!
Isang tradisyon ng pagsasama-sama tuwing Bagong Taon.
Batch 1 sa lamesa

Batch 2

Batch 3

Batch 4


Inuman kasama ng mga Tito at Tita

12 silang magkakapatid. Side ni Mama.
Ang mga bata ay busy sa film showing. hehehe!
Sa palagay ko, ang pamilya namin ay hindi tipikal na pamilyang Pilipino.
Kung iguguhit ang Ventura Family tree. Mahihilo ka dahil marami itong mga maliliit na sanga.
Bongang-bongga nga kapag nagkakasama-sama.
Isang guhit lamang ito sa angkan ng Ventura.
Ito ang pamilya ko.
Magulo.
Maingay.
Makulit.
Masaya.
Madrama.
Mapagmahal.
Magalang.