Tuesday, January 03, 2012

2012

Cheers!
Ngayong taon, sinimulan ng saya kasama ang pamilya.
Haharapin ang bagong taon ng puno ng pag-asa, ng buong tapang at katatagan para sa mga bagong hamon ng buhay.

At mananatili akong tahimik na nagmamahal...