Saturday, August 03, 2013

Sa Prep Shed

Unang araw sa bagong departamento.
Cross-training.

Ang mga coal sample na subject for laboratory testing ay dito unang bumabagsak, Preparation Shed. Iba't-ibang laki ng tipak ng coal  na nasa loob ng mga drum ang nandito at dumadaan sa ibat-ibang proseso para durugin sa iba't-ibang laki bago dalin sa lab.

Ma-pisikal ang trabaho.

Iba't-ibang timbang, sukat, hugis at kahit pa kulay. Oo, ang coal ay hindi lamang itim ang kulay.

Unang araw pa lang kaya ang sabi hindi muna kami masyadong madudumihan, paperworks muna at pagbibilad ng mga basang sample. Sa lunes, maliligo na kami ng uling. Wagas sa dungis ito.
Nagnakaw ng ilang selfie pics.
Ngiti pa rin sa kabila ng lahat...