Friday, June 07, 2013

Bataan (?)

Tumawag ang isang kaibigan ko sa Bataan.
Iniimbitahan ako na pumunta roon para sa isang munting pagkikita-kita ng mga dating kaibigan. Hindi ako magsisinungaling na lubos ang aking pananabik na makita ang mga kaibigan ko doon. Ngunit sa isang banda, alam ko na mas magandang umiwas na lang na umapak sa lugar na tinirahan ko ng walong taon. Ang mga pinakamasasayang ala-ala ko ay nasa Bataan, gayundin naman ang mga pinakamalulungkot at masasakit na pangyayari sa buhay ko. Kung iniwasan na ako ng taong pinahalagahan ko, hindi ba dapat umiwas na rin ako?

Ang sabi ko na lang sa kanya, sya na lang ang lumuwas ng Maynila at magkita kami.