Saturday, December 08, 2012

I Fell In Love With Him

I was crazy in love with him.

Haaayyy! Napanood muli ang LOTR 1, at nanumbalik ang alaala ng aking pag-ibig kay Legolas! (at talagang pag-ibig ang sinulat ko!).

Malupit! Naghagilap at bumili pa ng poster at idinikit sa silid para sa tuwina'y kasama.
Walong taon syang kapiling.Kinuha ang larawan ilang araw bago ko lisanin ang Bataan
Ang lungkot ng aming paghihiwalay.

Makapaghagilap nga rito ng poster nya.