Thursday, December 06, 2012

Another Happy Ending

At isang napakasayang balita!

Ang pinsan kong si Meryl!At napaiyak din ako sa saya!

Congratulations to Yard and Meryl!

... at syempre naman bridesmaid ako! ^o^,) (oo na! alam ko, bridesmaid na naman! hahaha! ever!)