Thursday, August 21, 2014

From AU With Love

Count down.
Buong pagmamahal ang laman. Pinaghirapan. Pinagsikapan. Lahat para sa mga minamahal sa buhay.