Monday, April 21, 2014

Day 4: Sydney Australia

With our old workmates in Bataan.
 Road Trip:
Nan Tien Temple
Kiama Blowhole
Woollongong and Surrounds


Dahil isang magandang pagkakataon ito ng pagsasama-samang muli, sinulit na sa isang buong araw ng paggagala, kwentuhan, kainan, kwentuhan at kwentuhan.

Hanggang sa muli naming pagbisita sa Sydney. Sila din sa pagbisita nila sa Brisbane sa hinaharap.

Photos by RG