Sunday, March 09, 2014

Taglagas

Fall. Autumn.
Taglagas.
Buwan ng Marso, simula na ng panahon ng taglagas dito sa AU. Ang init ng ihip ng hangin sa panahon ng tag-init ay  unti-unti ng napapawi. Ang matalas na liwanag ng haring araw ay lumalamlam na sa pagsapit pa lang ng alas-singko ng hapon. Ang dilim ng gabi ay nagsisimula ng humaba ang oras. Ang ang luntiang kapaligiran ay humahawa na sa kulay ng natutuyong lupa.

Tila may hatid ang simoy ng nag-uumpisang lamig ng hangin sa panahon ng taglagas...
lungkot...
pagninilay...
paghahanda...
paghihintay...
pananabik...

Lungkot sa pagtatapos ng panahon ng tingkad ng tag-araw.
Pagninilay sa natapos na panahon.
Paghahanda sa pagdating ng yakap ng taglamig.
Paghihintay sa kulay ng panahon ng tagsibol.
Pananabik sa muling pagdampi ng init ng halik ng haring araw.