Sunday, February 09, 2014

Red Night

It's Tita Lydia's birthday.

Yeah! She's 55!
She's gregarious, a good dancer, singer a total entertainer. Beautiful and gorgeous.
Sa bumabahang nakapula sa kaarawan mo, tunay na marami kang kaibigan at maraming nagmamahal sa iyo.
Happy birthday, Tita!
Karaniwan na ang themed parties dito sa AU.
Ngayon, red theme para sa nalalapit na V-day.