Monday, September 02, 2013

Tagsibol

Tagsibol
Ang pag-awit ng ibon ay
tila ingay sa tainga.
Pilit ginigising ng huning
sa bintana umaalingawngaw.

Ang pagsilip ng liwanag ng sikat ng araw,
ang paghalik ng init sa pisngi,
ang kahol ng asong si Bobo,
ay mga bulabog sa himbing.

Malamig ang hanging humahaplos
sa bawat himay ng diwa
pakiwari'y may ibinubulong
o isang pagtatanong.

Ang hamog ng magdamag
sa umaga'y tubig sa talulot
ng bulaklak na magtitingkad
sa kulay ngayong panahon.

Ang ginaw ng niyebeng
bumalot sa katauhan,
nagpamanhid sa alaala
at kahapon.

Tutunawin ng sigla
at ngiti ng mapuputing ulap.
Sisimulan ang panibagong
yugto ng ngayon.