Monday, May 27, 2013

Kuya and Ate

At mga inaanak.
Tinawag nila akong Bunso ng sumali ako sa grupo nila. Sa edad na dose, ako ang pinakabatang miyembro ng isang grupo ng mga taong simbahan.

Silang mga Ate at Kuya na kinalakihan ko. Silang lahat na ang kanilang panganay na anak ay ako ang ninang sa binyag.

Isang munting salo-salo sa minsanang pagkikita-kita.

Oo, ako na lang ang naiwang dalaga sa aming batch.

Bitbit ang kani-kanilang mga junakis na aking mga inaanak. Wanted si Ninang Au!