Sunday, May 05, 2013

Granted

Isang napakalaking biyaya.
Ang kaba at pagod ay naibsan na nga.
Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagdasal para sa akin.
Nagbunga ang pagsisikap at pagtitiis na mapalayo at mabuhay mag-isa.
Nag-uumapaw ang puso ko sa pasasalamat sa Dakilang Lumikha.


Isa na akong Permanent Resident ng bansang Australia.

******

Nais kitang tawagan, at ibahagi ang aking kasiyahan, hawak ang telepono...
Ngunit, ibinulong na lang sa hangin...- Mornyt