Saturday, September 22, 2012

Salamat Prima!

Para sa tulad kong OFW, langit ang mga Asian stores na nandito.
Sa buong linggo ng pagbabanat ng buto, salamat Prima sa pag-alis ng pagod.

Ang paboritong Milo at Prima Toast
Tig-isa tayo!