Sunday, January 08, 2012

Huling Linggo

Heto na ang huling Linggo sa aking bakasyon.
Sa susunod na Linggo ng umaga ang lipad ko pabalik sa Australia.
Hindi ko pa na-i-de-date si Papa.
Hindi pa kame nag-mamaganda ni Mama.
I'm saving the best for last!

At isa mang hiling sa hangin. Na sana kahit isang minuto lang, makita at makausap... alam ko naman kung saan ako dapat... dun sa malayo...malayong-malayo... Hindi naman siguro masama na umasa na kahit minsan sana sumasagi ako sa isipan.

Huling Linggo...
At mas mahirap ngayon ang muling paglisan... mas mabigat sa pakiramdam... mas ramdam ang lungkot... mas masakit ang pag layo...