Sunday, June 05, 2011

='(

At sa pag-aakala mong namanhid ka na...
wala ka ng pakialam...
wala na sya sa 'yo...


At sa lahat ng ginagawang
pag-titiis at pag-iwas...

At sa tuwina'y
nilalagay sa isip
na kailangan na ng bagong simula...

Makikita pa rin ang sarili
Lumuluha...