Wednesday, October 20, 2010

One Moment, One Nescafe

Salamat ng marami Nescafe,
nanatili akong gising sa magdamag, kapiling ka!


Sana magkaroon pa ng CoffeeMate, (di magbabago), moment...
kung mapagbibigyan pa ng pagka
kataon...