Wednesday, March 24, 2010

Ilang bote?

isa, dalawang bote pampaantok
isang dosena para makatulog

isa, dalawang bote pampagana
isang dosena para walang ulirat

isa, dalawang bote pangkulit
isang dosena para dumaldal

isa, dalawang bote para tumawa
isang dosena para humalakhak

isa, dalawang bote para mag-senti
isang dosena para mag-MMK!

isa, dalawang bote araw-araw
isang dosena pa-minsan

saya, ingay, tawanan,
drama, emote, iyak,
reklamo, galit, inis
walang katuturan o
malalim na kahulugan

isang ma-boteng-mahabang usapan

para matapos na ang lahat!

tara! mag-ice cream na lang TAYO!